Hlučínské noviny

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín v měsíční periodicitě, 11 krát do roka. Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063.

Registrační číslo: E 12505

Sazba, tisk, inzerce: PNM International s.r.o.

Distribuce: Česká pošta

Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk zdarma do schránek.

Kontakt na redakci: redakce@hlucinskenoviny.cz

Poptávky plošné inzerce na telefonním čísle 603 48 78 48, objednávky na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Inzerci zajišťuje spol. PNM International s.r.o. Ceník plošné inzerce ke stažení zde v PDF formátu. Uzávěrka vždy 15. dne v měsíci.

Objednávky řádkové inzerce (soukromé) pouze osobně v Informačním centru Hlučín, Zámecká 4, Hlučín.